Διοικητικό Συμβούλιο-Οργανόγραμμα
Οικονομικά Στοιχεία
Ανοικτή Διάθεση Δεδομένων
Οι Ανθρωποι της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | Ποιά είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. |  
Διοικητικό Συμβούλιο-Οργανόγραμμα  
go


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΡΣΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥΔΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." Εκτύπωση  Αποστολή


© 2007-2019 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.